नविन संदेश

तपशील

सोलापूर जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाच्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे.

सचिव - श्री. रंगसिद्ध दसाडे

  • अध्यक्ष - श्री. तानाजी माने

    श्री. तानाजी माने

  • परिचय

    सोलापूर नगरीचे श्री.गामदैवत सिध्‍दरामेश्‍वरांच्‍या वास्‍तव्‍याने आणि देशाच्‍या स्‍वातंत्र्यासाठी लढताना इंगजाकडून फाशी देण्‍यात आलेल्‍या चार हुतात्‍मायांच्‍या बलिदानाने पुनित झालेल्‍या या भूमीमध्‍ये स्‍वातंत्र्यपूर्व काळात --दान करणा-या अगदी बोटावर मोजण्‍याइतक्‍या शाळा अस्‍तित्‍वात होत्‍या.१९४२ ची चलेजाव ची चळवळ स्‍वातंत्र्यच्‍या अग्‍निकुंडात स्‍वतःला झोकून देण्‍यासाठी देहभान हरपून देशप्रेमाने भारावलेले असंख्‍य युवक,त्‍यात शालेय विद्यार्थी ही सह्भागी होते. अधिक . . .